вторник, 26 октомври 2010 г.

Kevin


Кевин бил дете на бедни родители. Кевин обичал да строи дървения си замък. Кевин обичал и да пее под небето, докато то редува пълна Луна с половинчата. Кевин бил добро дете.
Една сутрин Кевин се събудил, а срещу него стояла майка му, която го уведомила, че днес трябва да навести баба си. Кевин обожавал малката си бабичка. Стрелнал се от леглото си, облякъл набързо някакви дрехи и слязъл да закуси. Свършил и това доста набързо и целунал майка си за чао. Затръшнал вратата зад себе си и продължил пеш. Баба му живяла наблизо, баба му била полякиня. Кевин вървял по тротоара и наблюдавал как се редуват къщите. Наблюдавал хората и си свирукал популярна мелодия. Кевин стигнал къщата на баба си. Тя била с голяма веранда и много цветя. От цветята се носил аромат на пролет, наоколо жужали пчелички, носили се пеперуди. Вятърът тихо повявал и допринасял за романтичната обстановка. Кевин влязъл в къщата и потърсил гласово баба си, но тя не отговорила. Той влязъл по-навътре и намерил малката си бабичка просната на земята. Кевин се стреснал, помислил че баба му е мъртва. От писъците му, старата жена се събудила. Оказало се, че е заспала докато е правила коремни преси. Прегърнала детето и му обяснила всичко. Кевин се успокоил, а баба му направила мляко с какао. Намазала му филия с домашна едро-смляна лютеница и седнала до него. Започнала да му разказва история, за войник който станал принц благодарение на едно огниво. Кевин се засмял и казал, че знае тази история. Тогава баба му казала да стане. Кевин се изправил и тя го повела за ръката, качили се по стълбите нагоре в старата къща. Стигнали до тавана и там бабичката извадила някакъв голям сандък. Обяснила на Кевин, че в този сандък се крият всички вълшебства и приказки на земята. Кевин се зарадвал и поискал да го отворят. Баба му го предупредила, че може да е опасно. Все пак във всички приказки има зли сили, които може да застрашат животите им. Кевин се замислил, казал че всъщност е по-добре да не пипат сандъка. Тогава баба му се засмяла и го целунала по бузата. Свалила ключ от врата си и го завързала на врата на Кевин. Казала му че заслужава този ключ и че той е новият пазител на приказките. Кевин се зарадвал, но в този миг баба му се превърнала на прах. Минорни мелодии, пиано, Кевин плачел, но сълзите не върнали баба му. Тогава той се взел в ръце и решил, че трябва да изпълни задачата си подобаващо. От праха се показала малка пеперуда, отупала се и излетяла. Влязла в сандъка през отвора на ключалката. Кевин наблюдавал случилото се и не знаел какво трябва да направи. После останалия прах се разнесъл из къщата и когато се докоснел до пода, от мястото пониквали чудни слънчогледи. Кевин се стреснал и избягал. Разказал за случилото се на майка си, но тя му казала че е сънувал, че баба му е починала още преди да се роди. Кевин изпаднал в паника. Паметта му си играела с него. Върнал се в къщата, за да провери дали не бълнува, но всичко си било там - слънчогледите, пчелите, цветята, пеперудите и сандъка. Кевин бил прекалено шокиран, за да говори и спестил по-нататъшното описание. Събрал смелост и решил да отвори сандъка, за да намери отговорите на въпросите от главата му. Може би пеперудата, която излетя от праха на баба му, ще знае за какво става въпрос. Кевин се качил на тавана и отворил сандъка, но той бил празен. Момчето се разплакало, оказало се че всичко е плод на въображението му. Кевин е луд. След няколко секунди на тавана се качил мъж с бухалка, който се разкрещял „крадец, крадец“ и спукал малкия кучи син от бой. Кевин е в болницата. Кевин е обграден от бели, меки стени. Кевин е добро дете. Кевин е на 34 години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар