вторник, 31 май 2011 г.

Jedi character


Георги /16/ е пред компютъра си, усмихва се, щрака по клавиатурата, поглежда часовника в стартовото меню и затваря браузера си. Става от стола, загърнат е в хавлия, отива до банята и поглежда бойлера. Затваря вратата на банята и в същото време входната врата на апартамента се отваря. Влиза Иван /38, баща на Георги/. Двамата са един срещу друг. Георги се учудва и пита защо се прибира толкова рано, а Иван му отговаря, че не е имало работа. Георги стои на мястото си и не мърда, гледа в една точка сякаш пресмята нещо. Иван го избутва, за да мине и се шегува, че не е искал да му развали плановете ако си е поканил гости. Георги сякаш сега се съвзема и казва, че няма такова нещо.
Георги се връща в стаята си, обикаля напред-назад и от време на време поглежда часовника. Иван сменя работните си дрехи, обува домашните пантофи и си прави кафе. В това време Георги е застанал в коридора до входната врата. Иван минава с кафето и го пита докога ще се размотава с тая хавлия. Георги влиза в банята и пуска душа, но обляга главата си на вратата и подслушва вместо да се къпе. Иван сяда пред телевизора в хола. Сменя програмите без да вижда какво всъщност дават.
Куриерска кола спира пред малката им жилищна кооперация, от нея излиза куриер и взима кутия. Влиза в първия вход и се качва по стълбите до втория етаж. Звъни на звънеца до вратата.
Георги изскача от банята, но Иван вече е отворил входната врата, Георги се хлъзва на теракота и пада. Иван се подписва на посоченото от куриера място и взима пакета. Затваря вратата и вижда Георги, който е на земята, смее се, след това му помага да стане. Показва му кутията и казва, че е за майка му. Сяда на диванчето в хола и оглежда опаковката. Изпива глътка от кафето си, оставя чашката и сменя програмата на телевизора. Георги се облича набързо и влиза в хола при баща си. Седи при него известно време, после взима кутията и става. Иван го пита какво прави, а Георги отговаря, че ще види какво е и ще я върне. Иван се смее и му казва да остави кутията. Георги повтаря думите си, а Иван се ядосва, грабва кутията и я оставя до себе си. Казва му да порасне. Пуска си футболен мач и му предлага, да седне да гледа. На вратата се звъни, Иван отваря, съседката му иска чаша захар. Иван взима чашата и отива в кухнята, а през това време Георги с кутията в ръце тръгва към стаята си. Съседката стои на прага и започва да го разпитва как е, щом го вижда. Георги поглежда вратата на кухнята, после съседката отговаря й, и се усмихва. Казва й, че има работа и се затваря в стаята си. Разлепва тиксото и точно преди да я отвори, баща му виква. Георги залепва обратно тиксото. Иван влиза в стаята и го пита какво му става. Не разбира ли от дума? Георги отговаря, че иска просто да види, поредната глупост, която майка му си е поръчала. Излиза от стаята, а Иван поглежда кутията, след няколко секунди му извиква да донесе нож. Георги се връща и пита за какво, а баща му казва че е прав, подаръците които майка му си прави станали много. После отива до кухнята. През това време му обяснява, че ще й спретнат номер. Ще натъпчат кутията с вестници и ще скрият поредния й боклук. Георги прави няколко бързи крачки и му казва, че това не е правилно. Започва да обяснява, как майка му си спуква задника от бачкане и не трябва да й правят такива шеги. Иван гледа учуден. Пита го защо си мени мнението през 2 минути. Георги отговаря, че преди това просто не се бил замислил. Иван поглежда часовника и казва, че майка му и без това ще се прибере всеки момент. После се връща в хола и оставя кутията на масата. Продължава да си гледа мача. Георги се лута из стаята си, оглежда се в най-различни посоки. Поглежда часовника. Отива при баща си и му казва, че трябва да му сподели нещо. В този момент Иван скача и избутва сина си, казва му, че ще му споделя после. Иван влиза в тоалетната. Георги седи на дивана и гледа кутията, после проследява с поглед пътя по който е минал баща му. Става и взима пакета и излиза от стаята. В този момент в апартамента влизат майка му/Ели/ и братчето му Стоян. Георги и Ели са лице в лице, Георги държи кутията зад гърба си. Поздравява я и подминава. Ели го пита дали не е пристигал колет за нея. Георги замръзва и пита какво, а Ели обяснява, че трябва да е пристигнал колет с шампоани за нея. В този момент на вратата се звъни. Ели отваря и след малко се появява с друга кутия в ръце. Усмихва се, казва че сигурно е това. Георги се връща в стаята си бързо и затваря. Разопакова кутията и вижда вибратор вътре, отдъхва си. Майка му се скрива в кухнята, отваря своята кутия и намира същия модел вибратор. Скрива го под канапето и си отдъхва. Иван излиза от тоалетната със запотено чело, вижда жена си и й казва, че има колет. Ели клати глава и казва, че шампоаните й са дошли. Иван сяда отново пред телевизора. Стоян бяга насам-натам из къщата, влиза в стаята на брат си и вижда светещият вибратор. Грабва го от брат си и отива при родителите си. Размята вибратора и крещи „Аз съм джедааай!“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар