неделя, 27 октомври 2013 г.

птиците


- Един диалог трябва да е рантабилен, тоест да звучи правдоподобно.
- Затова ли мълчиш толкова дълго.
- Не знам какво да кажа.
- Нещо интересно, занимавай ме.
- Какво ти е интересно.
- Наистина ли главата ти е празна?
- Понякога е пълна, тогава ме боли от шума на всичките неща, които се блъскат едно в друго.
- Не звучиш щастлив.
- Сигурно изглеждам щастлив, погледнат от птичи поглед.
- Ако имах крила, щях да разбера.
- Крилата не са нещо, което имаш, те са много повече.
- Не започвай с тия думички, сякаш искаш някой да ги прочете само за да те цитира после във фейсбук.
- Понякога това искам...
- Личи си.
- Понякога просто лежа и наблюдавам колко лайка ще получа, а ако не получа достатъчно, изтривам написаното. Не се харесвам.
- Изглежда сякаш други хора те харесват.
- Те са птиците, които наблюдават.


Няма коментари:

Публикуване на коментар